Foto
 Următoarea transmisie LIVE din Biserica Carpati in fiecare Duminica incepand cu ora 10:00 si cu ora 18:00. Hai cu noi in prezenta Domnului!


Versetul zilei:
20090412-DSC_4001_20090412.jpg
20090412-DSC_40...
20090412-DSC_4040_20090412.jpg
20090412-DSC_40...
20090412-DSC_4041_20090412.jpg
20090412-DSC_40...
20090412-DSC_4049_20090412.jpg
20090412-DSC_40...
20090412-DSC_4057_20090412.jpg
20090412-DSC_40...
20090412-DSC_4068_20090412.jpg
20090412-DSC_40...
20090412-DSC_4080_20090412.jpg
20090412-DSC_40...
20090412-DSC_4118_20090412.jpg
20090412-DSC_41...
20090412-DSC_4126_20090412.jpg
20090412-DSC_41...
20090412-DSC_4172_20090412.jpg
20090412-DSC_41...
20090412-DSC_4174_20090412.jpg
20090412-DSC_41...
20090412-DSC_4177_20090412.jpg
20090412-DSC_41...
20090412-DSC_4181_20090412.jpg
20090412-DSC_41...
20090412-DSC_4185_20090412.jpg
20090412-DSC_41...
20090412-DSC_4188_20090412.jpg
20090412-DSC_41...
20090412-DSC_4194_20090412.jpg
20090412-DSC_41...
20090412-DSC_4198_20090412.jpg
20090412-DSC_41...
20090412-DSC_4202_20090412.jpg
20090412-DSC_42...
20090412-DSC_4208_20090412.jpg
20090412-DSC_42...
20090412-DSC_4212_20090412.jpg
20090412-DSC_42...
20090412-DSC_4216_20090412.jpg
20090412-DSC_42...
20090412-DSC_4223_20090412.jpg
20090412-DSC_42...
20090412-DSC_4225_20090412.jpg
20090412-DSC_42...
20090412-DSC_4228_20090412.jpg
20090412-DSC_42...
20090412-DSC_4231_20090412.jpg
20090412-DSC_42...
20090412-DSC_4234_20090412.jpg
20090412-DSC_42...
20090412-DSC_4235_20090412.jpg
20090412-DSC_42...
20090412-DSC_4240_20090412.jpg
20090412-DSC_42...
20090412-DSC_4243_20090412.jpg
20090412-DSC_42...
20090412-DSC_4245_20090412.jpg
20090412-DSC_42...
20090412-DSC_4249_20090412.jpg
20090412-DSC_42...
20090412-DSC_4251_20090412.jpg
20090412-DSC_42...
20090412-DSC_4260_20090412.jpg
20090412-DSC_42...
20090412-DSC_4261_20090412.jpg
20090412-DSC_42...
20090412-DSC_4264_20090412.jpg
20090412-DSC_42...
20090412-DSC_4268_20090412.jpg
20090412-DSC_42...
20090412-DSC_4271_20090412.jpg
20090412-DSC_42...
 
 
Donatii:
Banca: BCR Cluj Napoca, Cont Ron: RO83 RNCB 0106 0266 1102 0001, Cont Eur: RO66 RNCB 0106 0266 1102 0016