E viu Mântuitorul în viața ta?


 
Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul Lui Fiu, pentru ca oricine crede în El, să nu piară, ci să aibă viaţa veșnică. (Ioan 3:16)
 
În Biblie întâlnim deseori cuvinte ca „Mântuitor”, „Mesia” sau „Salvator”. Ele fac referire la principalul atribut al Trimisului lui Dumnezeu pe pământ. Este adevărat că de-a lungul timpului au existat mai mulți oameni care au pretins că ei sunt ”Mesia”, dar toți au eșuat lamentabil în misiunea lor orgolioasă (ex.: Teuda, Iuda Galileanul etc.). Promisiunea lui Dumnezeu că va trimite un Mântuitor s-a împlinit, la vremea potrivită, într-o singură persoană, care a respectat toate detaliile din profeţiile făcute despre Mesia în Vechiul Testament. Desigur, din scrierile evangheliștilor nu este deloc greu să-L identificăm pe Șilo în personajul istoric Isus.
Dacă existența pământească a Fiului lui Dumnezeu nu mai este pusă la îndoială, în ziua de azi există numeroase voci care contestă realitatea morţii lui Isus pe cruce și implicit învierea Lui. Dar ca mărturie a morţii lui Isus au fost cei prezenţi acolo, dintre care şi cei patru evanghelişti care consemnează că Isus şi-a dat duhul. Să nu uităm declarația centurionului roman care pe lângă faptul că a confirmat moartea lui Isus, a fost probabil primul om care mărturisea despre Isus că este Fiul lui Dumnezeu fără ca să-L cunoască în prealabil. După moartea pe cruce, Isus a fost îngropat conform tradiţiilor vremii, fiind înfăşurat în fâşii de pânză îmbibate într-un amestec de uleiuri şi mirodenii, trupul astfel pregătit fiind aşezat într-un mormânt săpat în stâncă, a cărui intrare fusese blocată cu o piatră uriaşă. Autorităţile religioase au pus și o gardă la intrarea mormântului de teama ca nu cumva ucenicii lui Isus să-I fure trupul. În ciuda tuturor acestor precauţii, în cea de-a treia zi s-a constatat că Isus a înviat: trupul lui nu mai era în mormânt deoarece Dumnezeu L-a înviat și  I-a dat toată puterea în cer și pe pământ. Faptul că autorităţile au mituit soldaţii care au păzit mormântul pentru a nu propaga vestea învierii este o puternică dovadă că învierea lui Isus reprezenta un adevăr incomod pentru mulţi din acel timp. De-a lungul Noului Testament ne sunt prezentate și alte întâmplări care certifică faptul că Isus a înviat din morţi. Dar cea mai puternică dovadă a morţii şi învierii lui Isus este mântuirea și schimbarea radicală a vieții tuturor celor care cred în jertfa ispășitoare a Fiului lui Dumnezeu, despre care Pavel zice că ”din El, prin El și pentru El sunt toate lucrurile”.
Să trăim deci astfel încât prin viața noastră să se vadă Hristos cel înviat.
 
Gabriela Chira