Arhiva editoriale
 Următoarea transmisie LIVE:
In fiecare duminica dimineata de la ora 9:00 si duminica seara de la 18:00.

Versetul zilei:

Gloria cerului în umilința ieslei

”Hristos, măcar că avea chipul lui Dumnezeu[…] S-a smerit…”          Filipeni 2:6(a),8(a)

 

     Se apropie cu pași repezi și tăcut sfârșitul de an și odată cu el, sărbătoarea nașterii Domnului Isus.

    Știu tot ce s-a petrecut atunci, cu mii de ani în urmă…citim an de an textele despre nașterea Domnului la biserică și acasă. Și totuși, mintea mea stăruie asupra unui verset care nu face parte din aceste texte legate de nașterea Domnului, e un verset care zice: ”Hristos, măcar că avea chipul lui Dumnezeu[…] S-a smerit…” Încerc să pătrund momentul: tot cerul cu mulțimile nenumărate de îngeri, tronul lui Dumnezeu, cei 24 de bătrâni așteptând împlinirea planului desăvârșit de mântuire a omenirii. Și gândul îmi stăruie la imaginea Domnului Isus, Fiu de Dumnezeu, glorios, slăvit și adorat de toată oștirea cerurilor…aștepta smerit să se întrupeze în chipul unui copil plăpând și dependent de mamă, într-o lume ostilă plină de nevoi, stându-i în față o viață cu durere și lipsă, o viață lipsită de onoruri și laude, Îl așteptau staulul de animale cu miros greu, cu ieslea săracă și mai apoi, batjocuri și bătăi, trădare și cununa de spini, bice și crucea…

   De-o parte, gloria cerului cu toate splendorile și frumusețile lui, îngerii care-L slujeau și mai mult de atât, prezența lui Dumnezeu, Tatăl Său, și de altă parte, chin, suferință, trădare, moarte…și noi, oamenii, creatura mâinilor Sale… Privind la noi și știind inima plină de dragoste a lui Dumnezeu, ”Hristos, măcar că avea chipul lui Dumnezeu, s-a smerit și s-a făcut trup…”

   Nu a fost primit cu urale, din contră, a fost alungat din casă în casă până când a ajuns în cel mai neînsemnat loc din Betleem. Nu I s-au închinat regii și împărații, pentru că îngerii nu au coborât cu minunata veste la ei, ci la păstorii din câmp ce-și păzeau oile…El s-a smerit, de aceea pot veni la El toți oamenii, și bogații și necăjiții, pentru că El a venit să aducă lumii viață și a ales să vină în cel mai umil mod. Toată gloria cerului s-a coborât în umilința unei iesle, pentru că lui Dumnezeu nu I s-a părut prea greu și prea mult să facă acest lucru, pentru că ne-a iubit…

   Și dragostea Lui pentru noi, l-a făcut pe Domnul Isus să se smerească și să se umilească până la moarte și încă moarte de cruce!

    Ieslea a fost cea care adăpostea toată gloria cerului – Copilul Sfânt – darul lui Dumnezeu pentru mântuirea noastră!

 

 

Naomi Crișan