Arhiva editoriale
 Următoarea transmisie LIVE:
In fiecare duminica dimineata de la ora 9:00 si duminica seara de la 18:00.

Versetul zilei:

POSTUL (Partea I): Mai este necesar postul și azi?

Trăim într-o lume plină cu tot felul de probleme, dileme, eșecuri, nerealizări și lipsuri …

Cum putem rezolva aceste multe proleme, când ceea ce am încercat nu a mers?

Nu putem crede tot ce vedem, auzim și simțim… putem suspecta tot…dar cum alegem ce e bun, cum vom reuși să avem lumină și să facem diferența între atâtea învățături și practici de tot felul? Cum putem obține această înțelepciune, de care avem atât de mare nevoie?

Cum putem ști voia lui Dumnezeu și adevărul în multele decizii pe care trebuie să le luăm, mai ales că Biblia nu are prevederi explicite pentru toate situațiile?

Cum poți avea o perspectivă corectă asupra lumii acesteia tulbure și debusolată și a viitorului ei și al nostru?

Cum putem sta aproape de Dumnezeu, în ascultare de El și să fim plăcuți Lui, într-o lume tot mai rea și mai stricată?

Biblia dă un răspuns la aceste întrebări: prin post și rugăciune.

De aceea biserica noastră a hotărât o vreme specială de post și rugăciune.

Ce este postul?

Conform DEX: Postul este o interdicție de a mânca anumite alimente (de origine animală) prescrisă credincioșilor de către biserică în anumite zile sau perioade ale anului.

Conform Dicționarului Enciclopedic: Postul este:

 

 • o perioadă de timp dinaintea unor mari sărbători în care este interzis consumul anumitor alimente;
 • abținere totală de la mâncare și băutură.

 

Totodată, conform acestui dicționar, postul mai are și sensurile derivate:

 

 • Funcție, slujbă;
 • loc de pază, veghere și împlinire a unei misiuni;
 • punct de măsură, observare, transformare, comunicații.

 

Biblia spune despre post că este:

 

 • renunțare la mâncare și băutură (în unele situații și la altceva) pentru o vreme, cu scopul apropierii de Dumnezeu;
 • renunțare la ceva pentru trup, pentru a se putea hrăni sufletul;
 • părtășie și timp petrecut cu Dumnezeu;
 • dedicare pentru rugăciune și căutarea voii lui Dumnezeu;
 • pocăință și smerire înaintea lui Dumnezeu;
 • sfințire: dedicare lui Dumnezeu, apropiere și ascultare de El;
 • închinare lui Dumnezeu: renunțare la “eu” pentruDomnul, disciplinarea trupului pentru întărirea sufletului;
 • exprimarea unor sentimente: suferință, jale, mulțumire;
 • stăruință în rugăciune pentru a cere ceva de la Dumnezeu.

 

Biblia are multe exemple și învățături despre post:

-Postul este o îndeletnicire a celor credincioși:

1Cor7.5: “…să vă îndeletniciți cu postul…”

-Postul este căutarea feței lui Dumnezeu:

Dan.9.3:”Și mi-am întors fața spre Dumnezeu ca să-L caut cu rugăciune și cereri, postind…”

2Cron.20.3: “Iosafat și-a îndreptat fața să caute pe Dumnezeu și a vestit un post pentru tot Iuda”.

-Postul este slujire lui Dumnezeu:

Lc.2.37: (Ana) :”zi și noapte slujea lui Dumnezeu cu post și cu rugăciuni”

Fap.13.2: (cei din biserica din Antiohia):“pe când slujeau Domnului și posteau…”

-Postul este pocăință și smerire:

1Împ.21.27-29: Ahab a postit… și Domnul a văzut cum s-a smerit înaintea Lui!

Iona3.5: “Oamenii din Ninive au crezut în Dumnezeu, au vestit un post și s-au îmbrăcat în saci…”

-Postul este rugăciune și cerere înaintea lui Dumnezeu:

1Sam. 1.10,18 : “Ana se ruga Domnului cu sufletul amărât … apoi a mâncat…”

-Postul este întoarcere la Dumnezeu:

Ioel2.12:”Chiar acum, zice Domnul, întoarceți-vă la Mine cu toată inima, cu post …”

-Postul este descoperirea voii lui Dumnezeu(Dan.10.1-3).

-Postul este mărturisirea păcatelor și iertare (Ne.1.4,6;9.1,2), cu observația că nu postul dă iertarea, ci Domnul, de care ne apropiem prin post!

-Postul este smerire pentru a primi călăuzire:

Ezra 8.21: “…acolo am vestit un post de smerire înaintea lui Dumnezeu ca să cerem de la El o călătorie fericită…”

-Postul este exprimarea unor sentimente de suferință și jale:

2Sam1.11,12: “David … și toți coamenii care erau lângă el… au jelit, au plâns și au postit … de durere pentru Saul, Ionatan și poporul Domnului…”

-Postul este pregătire pentru lucrare și misiune:

Moise (Ex.34.28); Domnul Isus(Mat.4.1-4)

Fap.13.3: “După ce au postit și s-au rugat, și-au pus mâinile peste ei și i-au lăsat să plece”.

-Postul este sărbătoare și bucurie:

Ioel1.14: “Vestiți un post, o adunare de sărbătoare…”

-Postul este susținere într-o lucrare importantă:

Estera 4.16:”…strânge pe toți iudeii…și postiți pentru mine… 3 zile…și eu voi posti cu slujnicele mele…”

-Postul este proslăvirea lui Dumnezeu:

1Cor.6.20: “Căci ați fost cumpărați cu un preț.Proslăviți dar, pe Dumnezeu în trupul și în duhul vostru, care sunt ale lui Dumnezeu.”

-Postul este încredințare în mânaDomnului:

Fap.14.23:“Au rânduit presbiteri … și după ce s-au rugat și au postit, i-au încredințat în mâna Domnului”.

Ce nu este postul?:

 

 • nu este o obișnuință sau formalitate: Fariseul, la Templu;
 • nu este o pricină de mândrie și laudă personală;
 • nu este o lucrare facută pentru aprecierea oamenilor ( Mat. 6.16-18);
 • nu este un efort pentru o cauză greșită: Izabela (1Împ.21);
 • nu este o plată pentru a primi ceva de la Dumnezeu ( Is.58.3);
 • nu este o lucrare egoistă, fără a ne gândi la Dumnezeu (Zah.7.5,13);
 • nu este o metodă de manipulare a lui Dumnezeu;
 • nu este un scop în sine: nu postim de dragul postului, ci a lui Dumnezeu;
 • nu este o întrecere sportivă, ci o luptă spirituală, pe viață…;
 • nu este o cură de slăbire;
 • nu este greva foamei sau revoltă;
 • nu este doar o privare de hrană, ci hrănire din Dumnezeu;
 • nu este chinuirea sufletului, ci desfătare în Domnul!

 

(Va urma)