Arhiva editoriale
 Următoarea transmisie LIVE:
In fiecare duminica dimineata de la ora 9:00 si duminica seara de la 18:00.

Versetul zilei:

Ioan Botezătorul

O bună perioadă din vacanțe le-am petrecut la bunici. În special în vacanțele de iarnă, când frigul de afară te îndeamnă să-ți faci mai mult timp de meditare lângă sobă, mă gândeam la versetele din Biblie care erau scrise pe tablourile din casa bunicilor. Unul dintre ele mi-a rămas tipărit în memorie “…pregătește-te să întâlnești pe Dumnezeul tău…”. În astfel de momente mă gândeam dacă găsesc în viața mea elemente care să arate o astfel de preocupare. Găsești astfel de indicii în viața ta?

Scriptura definește misiunea lui Ioan Botezătorul ca fiind lucrarea celui care pregătește calea Domnului. Propovăduirea lui Ioan a avut un efect mare. Oamenii veneau din toate împrejurimile să primească botezul pocăinței.

Înainte de a pregăti calea Domnului, Ioan Botezatorul a avut parte de o pregătire personală. El a acceptat planul lui Dumnezeu cu privire la el. A perseverat atunci când contextul era nefavorabil. A dat dovadă de smerenie.

Dumnezeu descoperă planul Lui tuturor celor care fac din aceasta,“ținta cercetărilor și căutării lor stăruitoare”. Ioan a înțeles că el este “glasul celui ce strigă în pustie”, după cum vestise prorocul Isaia. El își desfășoară planul Lui chiar și în ziua de azi. Esti tu, interesat să îl cunoști?

Îl găsim pe profetul Daniel citind din prorocul Ieremia pentru a înțelege ceea ce plănuise Dumnezeu. Acest lucru a născut în inima profetului o atitudine de pocăință și mijlocire pentru cauza poporului din care făcea parte, care era rob în Babilon.

Dumnezeu ne cheamă să fim împreună lucrători la consolidarea și extinderea Împărăției Sale. Noi suntem chemați ca printr-o viață sfântă și evlavioasă să grăbim venirea Domnului Isus, să fim schimbați asemenea Lui.

Dumnezeu ne cheamă să perseverăm în lucrarea la care am fost chemați. Ioan a continuat să spună păcatului pe nume chiar și atunci când viața i-a fost pusă în pericol. Mai mult decât atât, a plătit cu prețul vieții. Cei trei tineri în Babilon au rămas statornici adevărului, proclamându-l pe Dumnezeul cel viu, indiferent de amenințările din jurul lor. Când Dumnezeu a chemat poporul Israel să ia țara Canaan în stăpânire, Iosua și Caleb au sfidat aparențele bizuindu-se pe ceea ce El promisese, astfel că doar ei doi au intrat în țara promisă.

A da dovadă de smerenie face parte din pregătirea noastră. Când popularitatea Domnului Isus a început să crească, Ioan a știut să primească ceea ce îi era dat de sus. A acceptat să se smerească, pentru ca planul lui Dumnezeu să fie dus la bun sfârșit. Cristos era pentru Ioan motivația supremă. Avea în El exemplul de semerenie. A lăsat slava pentru ca să plătească toate păcatele omenirii.

Atunci când egoismul ne dă târcoale, Pavel ne îndeamnă, în epistola scrisă celor din Filip, să ne uităm la fratele nostru ca fiind mai presus de noi înșine. Să trăim pentru cei din jur în mod altruist!

Acceptarea planului lui Dumnezeu presupune să dai dovadă de perseverență în împlinirea voii lui Dumnezeu. Totodată, El așteaptă să umblăm smeriți, pentru ca la vremea potrivită să avem parte de harul Lui nespus de mare și de minunat.